English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Přednášky pro bezpečnostní obory

22. 2. 2017 se žáci 2.–4. ročníku BPČ a 1.–2. ročníku BS zúčastnili přednášky kpt. Mgr. Velety z KŘ PČR Pardubice, který posluchače seznámil s velmi zajímavými informacemi z oblasti omamných látek. Svoji přednášku také doplnil o příklady z praxe.

27. 2. 2017 proběhla ukázka výcviku služebních psů PČR zaměřená na detekci omamných látek a na vyhledávání lidských ostatků a akcelerátorů hoření. Toto vyhledávání proběhlo přímo v areálu školy a vedli ho prap. Šmíd a prap. Šonský z KŘ PČR Praha.