English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Školní kolo SOČ

Dne 27. 2. 2017 proběhlo na naší škole školní kolo 39. ročníku soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ). Naši žáci letos soutěží ve třech oborech (chemie, fyzika, pedagogika-psychologie-sociologie-problematika volného času).

Školního kola se zúčastnilo 6 studentů oboru aplikovaná chemie a 1 studentka oboru požární ochrana. Soutěžící předem zaslali texty svých prací k prostudováni hodnotící komisi. V průběhu soutěže přednesli obhajobu práce a diskutovali o výsledcích s členy komise. Hodnotící komise byla složena z vyučujících SPŠCH Pardubice a zástupce Univerzity Pardubice.

Předvedené výkony byly velmi hodnotné. Je třeba ocenit, že žáci se věnují SOČ ve svém volném čase a přistupují k zadaným úkolům velmi zodpovědně. Do okresního kola postoupilo šest prací, jedna práce byla komisí doporučena k přepracování.

Markéta Tefrová