English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Skvělý úspěch na AMAVETu

Ve dnech 16. a  17. 3. 2017 se uskutečnil X. ročník Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, v němž uspěl žák naší školy Petr Leinweber ze třídy 4B. Se svou prací „Příprava a struktura C,N-chelatovaných organocíničitých dusičnanů a dusitanů“ se umístil na skvělém 2. místě. Tímto úspěchem si zajistil účast na  I-SWEEEP v americkém Houstonu a také postup do národního finále EXPO SCIENCE AMAVET. Zároveň získal i Cenu děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za 1. místo v kategorii Středoškolák.

Sám Petr nebyl ze svého výsledku ze začátku vůbec nadšený, neboť cesta do USA je naplánována v termínu státních maturitních písemek, což přináší komplikaci v podobě dokončení maturitní zkoušky až v září. Nakonec je ale spokojený a vděčný za příležitost vycestovat do USA a zúčastnit se I-SWEEEP.

K tomuto skvělému výsledku mu srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v Houstonu i v národním finále!