English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Výcvik nositelů dýchací techniky

Ve dnech 14. 3., 28. 3. a 4. 4. 2017 je naplánován v prostorách SPŠCH praktický výcvik nositelů dýchací techniky studentů 3. ročníku oboru Požární ochrana. První část výcviku již proběhla a bylo konstatováno vedoucími, že úroveň dovedností studentů byla na velmi dobré úrovni. Praktický výcvik se zaměřuje na nácvik práce ve skupinách, nalezení ohnisek požáru, vyhledání a transport osob ze silně zakouřeného prostředí. Kurz bude zakončen závěrečnou zkouškou, ve které bude zohledněna suma znalostí studentů jak z praktické, tak i teoretické části. Absolvent kurzu je oprávněn používat izolační vzduchový dýchací přístroj ve smyslu § 8 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.