English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Závěrečné zkoušky 2017

Zde naleznete rozhodnutí rozhodnutí 14/2017 obsahující termíny konání závěrečných zkoušek, počty témat pro písemnou, praktickou i ústní zkoušky a jmenování členů zkušební komise při konání závěrečných zkoušek v řádném termínu vzdělávacích oborů Kadeřník a Chemik v roce 2017.