English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

OZNÁMENÍ – pozvánky k přijímacím zkouškám

Dne 29. 3. 2017 škola rozeslala pro maturitní obory pozvánky k přijímacím zkouškám na oba termíny a pro učňovské obory informace o přijímacím řízení. Dopis byl odeslán doporučeně.

Pokud by nastal problém a dopis vám na uvedenou adresu nepřišel, obratem kontaktujte Mgr. Polanskou (464 629 660).