English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

  • 68-42-L/51 Bezpečnostní služby – dvouleté denní nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
  • 69-41-L/52 Vlasová kosmetika – dvouleté denní nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
  • 28-42-L/51 Chemik operátor –  dvouleté kombinované nástavbové vzdělávání zakončené maturitní zkouškou
  • 28-52-H/01 Chemik – tříleté denní vzdělávání v učební oboru s výučním listem

Termín odevzdání přihlášek je u uvedených oborů do 12. 5. 2017!

Kritéria přijetí pro 2. kolo přijímacích zkoušek