English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Odborná praxe třídy 3PO

Téměř celý květen probíhá ve třetích ročnících odborná praxe. Pro třídu 3PO se v úvodní části uskutečnil praktický výcvik v základních činnostech, které provádějí hasiči v terénu. Žáci si při něm ověřili své znalosti a dále se zdokonalili ve svých dovednostech, které nabývali celý školní rok. Bylo to především správné použití technických prostředků, nácvik postupů při záchranných pracích a součinnost práce jednotlivců v celkové činnosti hasičských družstev.

Týdenní praktický výcvik byl rozdělen na dvě části. V prvních dvou dnech probíhal výcvik v Pardubicích na břehu řeky Labe pod mostem Pavla Wonky. Další dvoudenní část pak probíhala v lomu Prosetín. Na začátku výcviku se studenti rozdělili do družstev, v nichž absolvovali na určených stanovištích nejprve ukázky a pak i praktický nácvik různých záchranných činností. Jedním z důležitých úkolů hasičů je záchrana z výšek. Na několika stanovištích museli uplatnit znalost lanové techniky a použití technických prostředků pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Prováděli instalaci výstupových a pracovních lan do korun stromů a vyzkoušeli si pohyb v korunách stromů. Procvičili záchranu osob pomocí lanovky a použití speciálních nosítek určených pro transport osob ve výškách. Kromě těchto činností je ale nejdůležitějším úkolem hasičských jednotek hasební zásah. Nácvik prováděli s hasičskou stříkačkou Tohatsu a dalším požárním příslušenstvím ve ztížených podmínkách starého lomu. Studenti se seznámili i s problematikou nasávání vody do automobilové cisternové stříkačky CAS 25 Liaz. Pracovali s vyprošťovací technikou i dalšími technickými prostředky, jako jsou například řetězové a rozbrušovací motorové pily a požární žebříky. V první části výcviku, která se odehrávala v Pardubicích, prováděli také záchranu osob z vodních ploch pomocí raftového člunu. Nacvičovali nejen ovládání člunu na vodní ploše, ale i záchranu tonoucího vytažením do člunu.