English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Generální ředitel SYNPO, a. s. odměnil tři studenty chemické průmyslovky za nejlepší odborné práce!

Společnost SYNPO, a. s. je významným partnerem školy, spolupráce probíhá v několika rovinách. Jednou z forem podpory škole je soutěž „O ceny společnosti SYNPO“, ve které tato společnost odměňuje nadané studenty školy za jejich aktivity na poli chemie. V letošním školním roce se uskutečnil již dvanáctý ročník této soutěže. Výsledky letošního ročníku soutěže vyhlásil osobně generální ředitel společnosti SYNPO a.s., pan Ing. Jan Hyršl, CSc. u příležitosti slavnostního předávání maturitních vysvědčení, které se konalo 6. června 2017 v kongresovém sále Atrium Palace Pardubice. Za nejlepší odbornou práci a dosažené úspěchy získal první místo v soutěži Petr Leinweber, student 4. B. Generální ředitel SYNPO, a.s. předal Petrovi Zlatý diplom a finanční odměnu ve výši 15 tisíc korun. Druhé místo a tedy Stříbrný diplom spojený s odměnou ve výši 10 tisíc korun získal Adam Urbanec, student 4. A. Třetí místo v soutěži obsadila Hedvika Čapková, studentka třídy 4. B, která získala Bronzový diplom a odměnu 5 tisíc korun.

Vítězům soutěže gratulujeme a společnosti SYNPO, a.s. děkujeme za podporu nadaných žáků naší školy. Děkujeme rovněž Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice, na jejichž pracovištích byly všechny tyto odborné práce (a mnohé další) realizovány.

Děkujeme.

Ing. Jana Šedová