English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Praktický výcvik pro žáky oboru PO

třídy 2PO a 2POB(PO)

 

Naše škola provádí praktický výcvik studentů – budoucích hasičů, s obsahovou náplní, která nemá na středních školách v České republice obdoby.

Díky znalostem, zkušenostem, ochotě a především odvaze učitelů naší školy, se podařilo vytvořit program dvoudenního praktického výcviku, který je na středních školách v České republice zcela unikátní. V jeho průběhu se učitelé snaží svým studentům předat maximum znalostí a dovedností, kteří oni sami získali dlouholetým provozováním horolezecké činnosti, záchrany z divoké vody, průvodcovskou činností v horách a působením v profesích záchranářů, instruktorů a pracovníků ve výškách. Program praktického výcviku učitelé vytvořili v roce 2016, kdy poprvé ověřovali jeho reálnost při zachování všech bezpečnostních zásad.
Praktický výcvik je jednou z částí odborné praxe, jejíž absolvování je pro naše studenty oboru PO ve 2. ročníku povinné. Uskutečnil se ve dvou dnech a skládal se ze dvou částí, které proběhly na dvou různých místech.

Náplní 1. části praktického výcviku bylo získání jistoty při pohybu ve výškách a nad volnou hlubinou, zdokonalení se v lezeckých dovednostech a v používání technických prostředků pro pohyb ve výškách a záchranu osob. Výcvik probíhal na zajištěné lezecké cestě, tzv. „via ferratě“ „Vodní brána“ vedoucí skalní stěnou vypínající se více než 50 m nad řekou Jizerou u Semil poblíž turisticky známé „Riegrovy stezky“. Při tomto výcviku se stěnou pohybovalo současně až 20 studentů individuálně jištěných tlumiči pádů a dalšími prostředky pro bezpečný pohyb ve výškách. Na závěr výcviku všichni studenti slanili 50m úsek skalní stěny až na její úpatí.

Náplní 2. části praktického výcviku byla záchranná činnost z vodního prostředí, konkrétně záchrana tonoucího pomocí gumového člunu, řešení kritických situací při použití člunu, nácvik skoků záchranářů do neznámé vody a záchrana tonoucích z divoké vody. Tento výcvik probíhal na jezu řeky Jizera v Malé Skále.

Učitelé, kteří výcvik zajišťovali, doufají, že si studenti z tohoto praktického výcviku odnesli nejen spoustu nevšedních zážitků, ale také velké množství poznatků a praktických dovedností, které v budoucnu uplatní u HZS při záchraně lidských životů.

Ing. Eduard Macků