English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Začátek školního roku, rozpis učeben

Zahájení školního roku 2017/2018 je v pondělí 4. 9. 20177.55.

Třída Třídní učitel Učebna
1A Mgr. Chalupová L131
1B Ing. Čížková H309
1C Ing. Nožka K266
1D Ing. Klímová H310
1BC1 Mgr. Pospíchal H204
1BC2 Mgr. Chválová H303
1PO Mgr. Nix H209
1K1 Bc. Valachovičová K263
1K2 Mgr. Bakulová H201
1BS Mgr. Zelená H115
1VK Mgr. Lohynská H312
2A Ing. Stočková K264
2B Ing. Dřevikovský H307
2C Mgr. Sodomka K272
2D Ing. Mgr. Dalecká L238
2BC1 Mgr. Vališová K367
2BC2 Mgr. Bárta K374
2PO Mgr. Kácovská H212
2K1 Mgr. Hoffmanová H116
2K2 Mgr. Karbaš H110
2BS Bc. Zeman K162
2VK Ing. Bc. Blažková K375
3A Ing. Havel H301
3B Ing. Křivčíková H306
3C Ing. Pětivoká H111
3D Mgr. Dušek H108
3BC1 Ing. Jirouš K372
3BC2 Mgr. Bc. Kouřil K273
3PO Mgr. Novotný H304
3POB Mgr. Sotonová L232
3K1 Mgr. Troníčková K368
3K2 Mgr. Hubička H203
4A Mgr. Katzerová H207
4B Mgr. Poláková H206
4C Ing. Šedová K271
4BC1 Mgr. Tomanová K370
4BC2 Ing. Šimůnková H210
4CHB Mgr. Kosek K269
4KPO Mgr. Vyvlečková K179
4PO Mgr. Bc. Oprchalská L136