English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Stáž v Drážďanech 2017

V termínu od 15. 10. do 28. 10. 2017 vycestovali naši žáci Kateřina Hepnarová (3A), Michal Hotmar (3A), Vojtěch Biben (3A), Vojtěch Kollert (3A), Pavel Krejsa (3A) a Michaela Syrová (3D) v rámci projektu Erasmus+ do německých Drážďan, kde strávili dva týdny ve vzdělávacím centru SBG. První týden se seznamovali s prací v mikrobiologické laboratoři, druhý týden pak v laboratoři farmaceutické výroby. Ve volném čase navštívili několik muzeí a historických památek a s sebou domů si odvezli nejen nové poznatky z laboratoří, ale také cenné zkušenosti při komunikaci v cizím jazyce.