English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Už známe nejen svá jména

V dvoudenních cyklech se od 11. do 26. září prostřídali žáci prvních ročníků SPŠCH Pardubice na adaptačních kurzech. Celkem jich z Pardubic na Vysočinu do střediska Immanuel u Ždírce nad Doubravou vycestovalo 254 z 9 tříd. Společně s nimi se akcí účastnili třídní učitelé a školní metodici prevence. Program připravoval a vedl školní metodik adaptačních kurzů společně s externími lektory.

Cílem této akce bylo usnadnit „prvákům“, kteří po opuštění základní školy často opustili i svá bydliště, neboť si zvolili obory nabízené naší školou, jejich vstup do nového prostředí. Vzájemné seznámení, společné činnosti a vytvoření prostředí důvěry, to vše se dařilo realizovat během interakcí, jež byly žákům nabídnuty. Třídní učitelé se stejně jako jejich žáci aktivně zapojili, a tak odjížděli bohatší o zkušenosti, které by ve školních třídách sbírali dlouhou dobu. Také školní metodici prevence se mohli žákům představit a navázat s nimi vztah, který žákům umožní v budoucnu bez obav přijít s žádostí o pomoc.

Propracovaný program zahrnoval jednoduché seznamovací „ledolamky“, ale také náročnější skupinové aktivity, v nichž se naplno projevily osobnosti vůdčí i ty, které se nechávají spíš vést. Klidné a pohostinné zázemí střediska poskytlo všem příjemný azyl při nepřízni počasí i dostatek prostoru pro realizaci týmových činností.

Zpáteční cesta na vlak byla vždy provázena špetkou smutku, že společný pobyt končí, ale vzájemně diskutující skupinky by nikdo netipoval na spolužáky, kteří se znají méně než tři týdny. V předem objednaných vagónech Českých drah po odjezdu většinou hovor pomalu utichal a unavení žáci využili cestu k odpočinku, aby druhý den mohli zasednout v lavicích už zcela „zadaptovaní“.