English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Vyhlášení voleb školské rady

Volby do školské rady

Ředitel školy v souladu s §167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje volby do školské rady.

Ředitel školy ustanovil tříčlennou volební komisi ve složení:

  • Mgr. Petra Hojková – předsedkyně
  • Ing. Hana Herudková – člen
  • Eva Hnilicová – člen

Volba zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků

Oprávněným voličem je zákonný zástupce nezletilého žáka a žák školy, který nejpozději v den voleb dosáhne věku 18 let.

Termín voleb: pátek 24. 11. 2017

Volby pro zletilé žáky : 9.35–9.55, zasedací místnost přízemí H103

Volby pro rodiče: 15.30–17.00, zasedací místnost přízemí H103

Seznam platných kandidátů:

  • Ing. Jana Netolická – zákonný zástupce žákyně  třídy 2PO
  • JUDr. Michal Votřel – zákonný zástupce žákyně třídy 2BC2

Rozhodnutí číslo 110/2017 obsahující informace o vyhlášení voleb školské rady naleznete ZDE.

Volba zástupce pedagogických pracovníků

Oprávněným voličem je pedagogický pracovník školy.

Termín voleb: čtvrtek 21. 12. 2017

Volby proběhnou v zasedací místnosti v přízemí H103 od 9.35–9.55 a od 13.00–14.00.

Návrh kandidátů je možné podat písemně na sekretariát školy do 4. 12. 2017

Rozhodnutí číslo 118/2017 obsahující informace o vyhlášení voleb školské rady naleznete ZDE.