English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Exkurze 1K2 v Transform a.s. Lázně Bohdaneč

6. 11. 2017

Transform a.s. je firma založená roku 1992 v Lázních Bohdaneč a zabývající se recyklací plastových odpadů, které dříve končily bez užitku na skládkách.

Společnost zpracovává odpad nejen tříděný, který nakupuje, ale i odpad svezený ze známých žlutých kontejnerů z okolí, jenž třídí na vlastní dotřiďovací lince. Z těchto odpadů po vytřídění, vyčištění a nadrcení vyrábí řadu výrobků jako například plastovou zatravňovací dlažbu, plastové zahradní chodníky a obrubníky, plotovky, plotové sloupky, kompostéry, prkna, přepravní palety, kabelové a odvodňovací žlaby, protihlukové stěny a plastové desky pro stavebnictví a zemědělství.

Naše exkurze začala v hale, do které se naváží již zmíněný vytříděný, slisovaný odpad a odpad svezený ze žlutých kontejnerů. Materiál se zde nejprve ručně třídí, oddělí se neplastové materiály, jako jsou kovy, sklo, papír, pryž apod.

Plasty se třídí podle typu výrobku a materiálu, ze kterého byl zhotoven. PET láhve se třídí zvlášť podle barev a po slisování se dodávají k dalšímu zpracování specializovaným podnikům. Plasty se dále drtí a melou, folie se upravují aglomerací, což je tepelné zpracování – spečení folií do formy granulí. Z nich se v další fázi mícháním připravuje směs takového složení a vlastností, které zajistí její dobrou zpracovatelnost a požadovanou kvalitu výrobků. Tato směs se dále homogenizuje a taví při 180–220 °C a spolu s barvivem se vtlačí do forem v karuselu, kde dostává tvar a ze kterých asi po 20 minutách vypadávají výrobky.

Firma Transform a.s. dodává výrobky přibližně 300 prodejcům po celé ČR i do zahraničí.