English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

REVOLUTION TRAIN

Ve středu 8. 11. 2017 se vypravily třídy 2BC1 a 1A na ojedinělou akci v rámci prevence drogové závislosti. Ta probíhala po celý den na pardubickém vlakovém nádraží pod názvem Revolution train. Dopoledne se jí zúčastnili žáci několika pardubických základních a středních škol, odpoledne byl vlak otevřen pro širokou veřejnost.
Prostory uvnitř speciálně upraveného a na první pohled netradičního vlaku nabídly studentům nevšední zážitek. Studenti postupně procházeli jednotlivá kupé, v každém kupé se stali součástí životního příběhu drogově závislého muže a mohli si na vlastní kůži vyzkoušet pocity feťáka.Tato interaktivní zkušenost např.z místa činu, vězení nebo doupěte drogově závislých umocněná originální výzdobou stěn vagónu (postupně devastovaný organismus uživatele drog) jistě zanechá vzpomínky v nejednom z účastníků. Velký dík patří organizátorům z nadace Nové Česko za jejich nápad a ojedinělé zpracování drogové problematiky.