English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Mladý kriminalista

Dne 8. 12. 2017 se ve SPŠCH Pardubice uskutečnilo druhé pokračování soutěže “Mladý kriminalista”. Soutěže se zúčastila dvě družstva ze SPŠCH Pardubice, po jednom družstvu: Trivis Karlovy Vary, SLŠ a SOŠ Šluknov, Bezpečnostně právní akademie Malé Svatoňovice a BPA Ostrava.

Soutěžilo se v disciplinách: antropologická, daktyloskopická a trasologická identifikace, fotografování v obtížných světelných podmínkách, střelba na laserové střelnici, poznávání nábojů, rozborka a sestavování pistole, poznávání změn na místě činu.

Na prvním místě se umístilo družstvo Pardubice 1 ve složení Dominik Med, Michal Malý a Klára Veverková. Na druhém místě se umístilo družstvo SLŠ a SOŠ Šluknov ve složení Polách, Rácová, Mišechová Na třetím místě se umístilo družstvo BPA Malé Svatoňovice ve složení Rebhanová, Riedl, Michalík.

Družstvo Pardubice 2 ve složení Marek Klouček, Michaela Stejskalová, Nela Zezulková, které soutěžilo ale nebylo zahrnuto do výsledků, by skončilo na druhém místě se ztrátou pouhých 7,5 bodu na vítězné družstvo.

První tři družstva obdržela poháry, medaile a diplomy. Všechna družstva obdržela drobné upomínkové předměty.

Tabulka výsledků

Název mužstva Jméno, příjmení Počet bodů pořadí
SPŠCH Pardubice 1 Domink Med 187 1
SPŠCH Pardubice 1 Michal Malý 187 1
SPŠCH Pardubice 1 Klára Veverková 187 1
SPŠCH Pardubice 2 Marek Klouček 179,5 NEHODNOCENI
SPŠCH Pardubice 2 Michaela Stejskalová 179,5 NEHODNOCENI
SPŠCH Pardubice 2 Nela Zezulková 179,5 NEHODNOCENI
SLŠ a SOŠ Šluknov Tomáš Polách 165,5 2
SLŠ a SOŠ Šluknov Adéla Rácová 165,5 2
SLŠ a SOŠ Šluknov Tereza Mišechová 165,5 2
BPA M.Svatoňovice Nikola Rebhanová 163,5 3
BPA M. Svatoňovice Jakub Riedl 163,5 3
BPA M. Svatoňovice Ondřej Michalík 163,5 3<
BPA Ostrava Filip Daněk 146 4
BPA Ostrava Klára Tabačíková 146 4
BPA Ostrava Natálie Šlosárková 146 4
Trivis Karlovy Vary Kristýna Babejová 142,5 5
Trivis Karlovy Vary Nikola Ernatová 142,5 5
Trivis Karlovy Vary Terezie Kvasničková 142,5 5