English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Navržení kandidáti do Školské rady z řad pedagogických pracovníků

  • Mgr. Iva Tomanová
  • Mgr. Markéta Oprchalská
léto 2022