English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Návštěva Hvězdárny a planetária v Hradci Králové a Ekocentra Paleta

V Planetáriu v Hradci Králové proběhl dne 27. 11. 2017 výukový program Naše kosmické okolí. Nejprve jsme se šli podívat na tamější dalekohled a poté jsme se přesunuli do Projektového sálu, kde si žáci mohli na vlastní oči ověřit, jak je vesmír rozsáhlý. Na závěr jsme se podívali na dokument o hledání života ve vesmíru. Vše bylo pěkným doplněním učiva probíraného v celku Země jako vesmírné těleso v Geografické přípravě.

V ekocentru se žáci zabývali dvěma programy, Ekologická stopa a Sever a jih, které se týkaly vztahu člověka a životního prostředí, konkrétně ochrany životního prostředí, globálních problémů lidstva z hlediska geografie a zásad udržitelného rozvoje.

Nejdůležitější získané odborné informace a poznatky:

Každá hvězda galaxie Mléčná dráha má své planety (tzv. exoplanety), vznik světa a vývoj života,
otázky týkající se existence mimozemského života, obecné informace týkající se planety Země,
zjištění individuálních ekologických stop, které na Zemi zanecháváme a návod, jak je zmírnit,
dysbalance mezi zeměmi “severu a jihu”, její odůvodnění a následky.

Zhodnocení přínosu akce:

Exkurze přinesla nejen zpestření a motivaci žáků ve výuce geografie a biologie, ale obohatila žáky o nové informace a rozvinula jejich klíčové kompetence.