English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Vánoční Drážďany

Žáci strávili čtvrtek 14. 12. 2017 poznáváním německého města Drážďany. V dopoledních hodinách si prohlédli město pod vedením průvodce. Procházka vedla starým městem kolem budovy opery, galerie Zwinger, k Adalbertinu. Podívali jsme se do dvou katedrál a vyfotografovali si spoustu pozoruhodností.

Od 12.30 následovala návštěva Německého muzea hygieny. Interaktivní expozice “Člověk jako dobrodružství” je věnována lidskému tělu a jeho poznávání. Viděli jsme slavnou skleněnou ženu, , dále následovaly sály s tématy: život a umírání, jídlo a pití, sexualita, myšlení a učení, krása a péče o tělo.

Odpoledne se všichni těšili na návštěvu nejstaršího německého vánočního trhu Striezelmarkt, který oslaví v letošním roce již 583 let. Nesměla chybět ochutnávka vyhlášených vánočních štol a voňavého punče.

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.