English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Výstup na Mount Everest 2017

Přihlásit se je nutné do 8. 12. 2017 u Kristýny Pleskotové a Lukáše Havla. Minimální počet přihlášených z každé třídy jsou 3 studenti.

Start:

 • 21. 12. 2017 v 8:00 – zahájení výstupu na Mt. Everest ve stylových oblecích (historické, horolezecké,…) u Atrium Palác Pardubice – směr úpatí hory (SPŠCH Pardubice)
 • po příchodu – převlečení do adekvátního oblečení, sportovní PEVNÉ boty!!!, bez holí
 • registrace u určených hlídačů, vyzvednutí startovního čísla a kartičky
 • rozdělení na schodiště
 • soutěž je vypsána na 24 hodin, není ukončena prvním horolezcem na vrcholu
 • 10:00 – ostrý start výstupu na Mt. Everest

Pravidla:

 • každý vystupuje podle svého vlastního uvážení, síly a zdatnosti – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se
 • pauzy jsou povoleny kdykoli – vždy je nutné nahlásit pauzu hlídačům na schodišti
 • za každé vystoupané schodiště se orazítkuje kartička
 • každé 2 hodiny je povinná 15 minutová pauza na aklimatizaci ve vyšší nadmořské výšce
 • jakékoli zranění hlásit vyučujícímu
 • horolezci jsou rozdělení na holky a kluky

Porušení pravidel:

 • při ztrátě nebo zničení kartičky je horolezec poslán na aklimatizaci do předchozího výškového tábora
 • při jasném podvodu je na horolezce poslán yetti a horolezec se už nikdy nenajde

Vítěz:

 • první holka a kluk na vrcholu Everestu po ujití 3453 m výškových, tedy 431 vystoupání

Ukončení:

 • 22. 12. 2017 v 8:00

Doprovodný program:

 • volejbalový turnaj (čas se upřesní)
 • oheň na opékání buřtů
 • hudba
 • projekce filmů ve večerních hodinách
 • přespání v tělocvičně a určených třídách ve svém vlastním spacáku
 • může přespat kdokoli
 • vlastní jídlo a pití

Jde o školní akci!!!!

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.