English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Projekt EDISON

Na naši školu v rámci projektu EDISON zavítali v posledním lednovém týdnu tři stážisté – z Vietnamu, Ruska a exotické Indonésie, kteří seznámili české studenty se zvyky, tradicemi a situací v jejich zemích. Vizí projektu EDISON je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů, aby především mladá generace prolomila prohlubující se mezikulturní bariéru.

Angličtinu si v tomto týdnu procvičili nejen ti nejlepší, ale všichni žáci, kteří s postupem času ztráceli ostych a zlepšili své jazykové dovednosti. Dozvěděli se celou řadu nových faktických znalostí a poznali nové zvyky a cizí kultury.

Stážisté, zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, prezentovali své země, vedli diskuze se studenty na různá témata, hráli hry atd., takže studenti naší školy nyní možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou. Tři milí zahraniční studenti – Grace, Yahya a Vlada strávili týden v příjemné atmosféře a zanechali velký dojem v našich studentech, které naučili se nebát odlišného, porozumět i jiným zvyklostem, a především navázali nová přátelství.