English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

3. ročník Středoškolského mistrovství ČR v požárním sportu

Ve dnech 19.–20. dubna 2018 se ve sportovním areálu Střední průmyslové školy chemické Pardubice sešlo 28 týmů mužů a žen, které se utkaly v rámci 3. ročníku Středoškolského mistrovství České republiky v požárním sportu.

Při teplotě vzduchu, která si nezadala s teplotami prázdninových měsíců, poměřila síly družstva střeních škol z celé České republiky. Jako i v minulých ročnících se soutěžilo v disciplínách požárního sportu v kategoriích muži a ženy: běh na 100 m s překážkami, štafeta 4 x 100 m s překážkami, požární útok a v soutěži jednotlivců ve výstupu na cvičnou věž.

Začínalo se ve čtvrtek dopoledne soutěží v běhu na 100 m s překážkami. Zde nejlepšího součtu šesti časů za družstvo – 118,75 s – dosáhlo v kategorii ženy Střední průmyslová škola chemická Pardubice, na druhém místě, s časem 124,04 s skončila děvčata Gymnázia Polička a součet 124,31 s patřil Střední průmyslové škole Hranice. I kategorii muži v této disciplíně ovládli domácí z Pardubic se součtem časů 104,02 s, za nimi pak součtu 117,21 s dosáhli muži ze SOŠ a SOU Dubno a třetí příčku obsadilo družstvo SPŠ Třebíč.

Odpoledne pak pokračovalo soutěží štafet. Zde v kategorii ženy zazářilo družstvo z Gymnázia Polička, za nimi pak skončila místní SPŠCH Pardubice a třetí místo obsadilo Gymnázium Jevíčko.

Kategorii muži kralovala štafeta domácích závodníků, za níž na druhém místě skončila SPŠ Třebíč a třetí nejlepší čas patřil Gymnáziu a SOŠ ekonomické Sedlčany.

Páteční dopoledne patřilo královské disciplíně – požárnímu útoku. Protože po prvním dni byl součet bodů za umístění v kategorii ženy stejný u družstva z Pardubic i Poličky, bylo jasné, že to bude boj až do konce! A byl… První útok se děvčatům z Poličky nepovedl a Pardubice vedly s časem 39,96 s. Ovšem v druhém pokusu si Polička polepšila a dosáhla času 32,55 s. Všichni pak napjatě čekali, co přinese druhé kolo útoků pardubickým. A těm opravdu štěstí přálo – čas 29,84 s jim vynesl celkové prvenství v soutěži o jeden bod. Děvčata z poličského gymnázia tak obsadila druhou příčku v celkovém pořadí družstev a na třetí místo se dostala Střední škola polytechnická z Českých Budějovic.

Velké překvapení pak nastalo v kategorii muži. Po prvním dni suverénně vedli domácí. Ovšem disciplína požární útok pořádně zamíchala kartami: mužům ze SPŠCH Pardubice, kteří ve čtvrtek ovládli obě disciplíny, se vůbec nedařilo a brali až deváté místo! Nejlepší útok předvedlo družstvo ze SPŠ Hranice, následovala SPŠ Třebíč a třetí příčku obsadila SŠ stavební Třebíč.

Takže v celkovém hodnocení mužů pak vítězství vybojovala SPŠ Třebíč, druhé místo obsadila SPŠCH Pardubice a třetí skončila SOŠ a SOU Dubno. U žen suverénně zvítězila děvčata ze SPŠCH Pardubice, za nimi se umístily dívky z Gymnázia Polička a bronz si odvezly reprezentantky SŠ polytechnické České Budějovice.

Mimo soutěž družstev se také utkali jednotlivci a jednotlivkyně ve výstupu na věž. Tady byl v kategorii muži (s úpravou pravidel pro SŠ – výstup do 3. podlaží) nejúspěšnější domácí závodník Michal Krupka (11,48 s) s v kategorii ženy Apolena Kasalová ze SZŠ a VOŠ zdravotnické Havl. Brod (8.10 s).

Závěrem je pak třeba poděkovat za podporu, kterou této akci poskytli: Explosia a.s., Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Požární bezpečnost, s.r.o., KSH Pardubice, OSH Pardubice a Dräger Safety s.r.o.

Výsledky

Muži

Ženy