English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Projekt Erasmus+ na příští rok

Milí studenti,
projekt Erasmus+ na příští rok byl schválen!
Další z vás tedy mohou vycestovat na zahraniční odbornou stáž!

Prezentace ze stáží realizovaných v letošním školním roce proběhnou ve školní jídelně v úterý 26. 6. 2018.

Zájemci o stáž předloží jako žádost o účast na stáži motivační dopis. V dopise je dobré uvést:

  • proč máte o účast na stáži zájem,
  • v čem vidíte konkrétní přínos stáže pro vás,
  • důvody, proč byste měli být vybráni právě vy, tj. něco o vás
  • preferovanou zemi a náhradní variantu

Dejte si záležet na formální i obsahové stránce dopisu. Dalšími kritérii pro výběr jsou studijní výsledky, jazykové kompetence, vaše hodnocení třídními učiteli (spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, chování, ochota učit se nové věci, sociální a komunikační dovednosti), známka z OV u oborů KAD, VK.

Motivační dopisy odevzdávejte nejlépe do konce školního roku, vytištěné a podepsané, s kontaktními údaji. Motivační dopis adresujte řediteli školy. Motivační dopisy odevzdávejte nejlépe do konce školního roku, vytištěné a podepsané, s kontaktními údaji. Motivační dopis adresujte řediteli školy. Výběr bude proveden v září po shromáždění všech podkladů k hodnocení.

Motivační dopis je tedy možné předložit elektronicky i v průběhu prázdnin na e-mail sedova@spsch.cz.

Těšíme se na další nadšené stážisty!

Jana Šedová, koordinátorka projektu
kabinet H308, 2. patro
sedova@spsch.cz
724 036 143

Nabídka stáží pro žáky oboru Aplikovaná chemie:

Přijímající organizace Město/
země
Délka stáže/
předběžný termín
Pracovní program
SBG (školící servisní středisko) Drážďany,
Německo
2 týdny
říjen 2018
Farmaceutické procesy
Mikrobiologie
SOŠ Chemická Bratislava,
Slovensko
2 týdny
listopad 2018
Analýza biologických materiálů. Analýza léčiv.
University of Plymouth Plymouth,
Anglie
3 týdny
listopad 2018
Analýza výživy a potravních doplňků.
Analýza kontaminantů v ŽP špičkovou instrumentální technikou.
Goce Delcev University,
Agricultural Faculty
Shtip,
Makedonie
2 týdny
březen 2019
Analýza zemědělských komodit a surovin (olivový olej, víno, voda, půda)
IIS Pietro Scalcerle
(střední škola)
Padova,
Itálie
2 týdny
březen 2019
Chromatografické techniky
Spektrofotometrie
CNFPO
školící centrum
Cartagena,
Španělsko
2 týdny
duben 2019
Mikrobiologie
Instrumentální analýza
Pimenta do Vale Laboratorios Barcelos,
Portugalsko
2 týdny
duben 2019
Analýzy vod a potravin
University of Nicosia Nicosia,
Kypr
2 týdny
květen 2019
Didaktické úlohy z analytické a fyzikální chemie prováděné na reálných vzorcích

Novinkou programu jsou dlouhodobé mobility v trvání tří měsíců. Pilotně budou v letošním projektu realizovány výjezdy čtyř studentů. Mobility jsou určeny studentům budoucích 3.ročníků. Termín stáže bude březen-duben-květen 2019, kdy květen je zároveň měsícem povinné odborné praxe.
Přijímajícími organizacemi budou dvě z výše uvedených dlouholetých partnerských organizací – University of Plymouth a SBG Drážďany. Do každé organizace vycestují dva studenti.

Nabídka stáží pro žáky oboru Požární ochrana:

Přijímající organizace

Město/země

Délka stáže/

předběžný termín

Pracovní program

UGM Vilnius

Vilnius,

Litva

2 týdny

říjen 2018

Technický výcvik, chemická služba, zdravotnická příprava

Střední škola požární ochrany

Žilina,

Slovensko

2 týdny

listopad 2018

Technický výcvik, chemická služba, zdravotnická příprava

Nabídka stáží pro žáky oboru Bezpečnostně-právní činnost:

Přijímající organizace

Město/země

Délka stáže/

termín stáže

Pracovní program

Univerzita Žilina,

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Žilina,

Slovensko

2 týdny,

listopad 2018

Bezpečnostní a krizový management

Military Academy

Skopje,

Makedonie

2 týdny,

listopad 2018

Mezinárodní právo, kyberšikana, terorismus… (bude dále specifikováno)

Kriminalisticko-expertízný ústav Policajného zboru SR

SOŠ Chemická Bratislava

Banská Bystrica, Bratislava
Slovensko

2 týdny,

březen 2019

1 týden Ústavy: Forenzní šetření

1 týden SOŠ Chemická: Forenzní analýza

Nabídka stáží pro žáky oboru Kadeřník a Vlasová kosmetika:

Přijímající organizace

Město/země

Délka stáže/
termín stáže

Pracovní program

Vocational Training Center

Vilnius,

Litva

2 týdny,

říjen 2018

Kadeřnické a kosmetické práce

SOŠ Spišská Nová Ves

Spišská Nová Ves,

Slovensko

2 týdny

březen 2019

Kadeřnické a kosmetické práce

Jyväskylä College Gradia

Jyväskylä,

Finsko

není zatím sjednán

Kadeřnické a kosmetické práce, wellness