English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická průmyslovka rozvíjí spolupráci s Lučebními závody Draslovka Kolín a Lučebními závody Kolín, a.s.

S procesem výroby kyanovodíku a dalších výrobků se v podniku Lučební závody Draslovka a.s. Kolín seznámili učitelé odborného předmětu Chemická technologie ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice. Zástupci významné české chemické společnosti nabídli možnost exkurze také žákům školy, pro které navíc nabídli i možnost přímo ve výrobním provozu vykonávat odbornou praxi. Draslovka, která patří k technologickým lídrům v oblasti (nitrilové) kyanové chemie, má velký zájem o další mladé odborníky.

„Zajímali jsme se především o výrobu kyanovodíku, který firma vyrábí tzv. amooxidací ze zemního plynu, což je jedno z nejdůležitějších chemických využití této suroviny. Pracovníci firmy vysvětlili celý proces výroby a umožnili si prohlédnout i vlastní reaktor. Výroba ve firmě je v současnosti natolik zmodernizovaná, že při exkurzi nehrozí při zachování všech bezpečnostních zásad žádné nebezpečí úrazu. Draslovka vzhledem k vysoce nastaveným standardům bezpečnosti práce žákům umožní pouze omezený přístup k vybraným aparátům během exkurze. Význam spolupráce tak vidíme, spíše než v exkurzích, především v možnosti vykonávání odborných praxí žáků 3. ročníků,“ říká učitel Pavel Lacko.

Společnost, která je dnes součástí společnosti Draslovka Holding B.V., byla založena v roce 1906 v tehdejším Rakousko-Uhersku. V prvních letech své existence se soustředila na zpracování melasových výpalků na kyanovodík a souvisejících následných produktů, zejména kyanidů. „Dnes se jedna část firmy zabývá především výrobou kyanovodíku jako základního prostředku pro další chemické výroby a obecně pro tzv. (nitrilovou) kyanovou chemii, tedy výrobu chemických specialit, které jí umožňují pronikat na světové trhy v oblasti gumárenství, zemědělství, pokovování, výrob vonných esencí a výroby přípravků pro úpravu vody,“ vysvětluje Pavel Lacko.

Odborníci z této společnosti ve spolupráci s vědci z České zemědělské univerzity a Výzkumného ústavu rostlinné výroby vyvinuli a nedávno odzkoušeli látku s názvem ethandikyan EDN, která se jeví jako slibný účinný prostředek pro aplikaci na stromy napadené kůrovcem pomocí takzvané fumigace, tedy jako plyn, jehož malé molekuly prostupují dřevem a hubí přitom všechna vývojová stadia tohoto brouka – tedy vajíčka, larvy, kukly i dospělé jedince. Látka má až stoprocentní účinnost a samovolně se rozkládá na části, které na rozdíl od dřívějších prostředků neškodí ozonové vrstvě. Draslovka pracuje na získání celosvětové registrace.

Spolupráce pokračuje také s firmou Lučební závody Kolín, a.s., kde se vyrábějí stavební materiály na bázi silikonu. Další rozvoj vztahů pardubické chemické školy s uvedenými firmami může přinést zkvalitnění odborné přípravy žáků a jejich uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím sektoru národního hospodářství.

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.