English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická průmyslovka se stane fakultní školou

Střední průmyslová škola chemická Pardubice a Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice se rozhodly prohloubit dosavadní spolupráci podpisem memoranda. Jeho cílem je rozvoj znalostí a schopností žáků a studentů obou institucí a propojení středního a vysokého školství při výchově a vzdělávání špičkových odborníků. Chemická průmyslovka se stane fakultní školou a ponese označení Fakultní škola Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

„Spolu s našimi partnery jsme se domluvili na účasti učitelů chemie na seminářích věnovaných novým trendům v oboru a příbuzných disciplínách, které jsou rozvíjeny na pracovištích fakulty. Současně budou naši učitelé seznamováni s výsledky vědecko-výzkumné činnosti. Zajištěny budou také odborné praxe pro žáky, pozornost bude věnována talentovaným žákům, kteří se zapojí do Středoškolské odborné činnosti a Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Předpokládáme, že vysokoškolští učitelé budou našim žákům nabízet zajímavá výzkumná témata a povedou jejich práce,“ komentuje text memoranda, jež bylo podepsáno 12. června 2018, ředitel chemické školy Jan Ptáček. „Stranou nezůstanou ani středoškolští učitelé, kteří se budou účastnit prezentačních a popularizačních akcí pořádaných fakultou a přirozená bude také propagace deklarované vzájemné spolupráce,“ dodává.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice poskytuje vzdělávání na bakalářské, magisterské a doktorské úrovni a systematicky propojuje vzdělávání s výzkumem, vývojem, inovacemi a aplikační praxí. Střední průmyslová škola chemická Pardubice je specializovanou střední školou poskytující vzdělávání v oblasti chemie, požární ochrany, bezpečnostně právní a osobních a provozních služeb. Obě vzdělávací instituce již spolu dlouhodobě spolupracují, například při pravidelných jednáních se zástupci chemického průmyslu nebo při organizaci unikátní soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika. Obě strany jsou signatáři regionální i národní sektorové dohody pro chemii.

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.