English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Nejprve maturitní vysvědčení, pak učitelé ve filmu

Ve čtvrtek 7. června 2018 bylo v pardubickém Paláci Atrium slavnostně předáno 110 absolventům Střední průmyslové školy chemické Pardubice maturitní vysvědčení. Tzv. zkoušku z dospělosti složili žáci oborů Aplikovaná chemie, Bezpečnostně právní činnost a Požární ochrana. Jedna žákyně odmaturovala v oboru Kosmetické služby, další čtyři v nástavbovém studiu Vlasová kosmetika a Chemik operátor.

Součástí programu bylo udílení cen společnosti Synpo pro nejaktivnější žáky školy v oboru Aplikovaná chemie za výsledky v odborné činnosti. Věcné dary a finanční odměnu získali žáci čtvrtých ročníků Martin Kloz (4C), Daniel Nentvich (4C) a Jitka Divišková (4B). V závěru akce, které se zúčastnilo více než 300 lidí, došlo na prezentaci krátkého filmu. V něm se učitelé maturitních tříd rozhodli připomenout sebe sama v situacích, které jsou pro ně charakteristické a v kterých je žáci měli možnost během studia poznat. Čtyřminutové video se zároveň stalo milou a trvalou vzpomínkou na pedagogy, kteří přes všechnu profesní vážnost a respekt ze strany žáků zůstávají stále především lidmi se smyslem pro humor.

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.