English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Prezentace ze stáží Erasmus+

Dne 26. 6. 2018 se v rámci diseminace výsledků projektu Erasmus+ konaly prezentace žáků ze zahraničních odborných stáží realizovaných ve školním roce 2017/2018. Na stáž vycestovalo celkem 64 žáků v rámci 13 běhů a zapojeni byli žáci všech oborů vyučovaných na naší škole. Cílovými zeměmi byly Slovensko, Německo, Kypr, Itálie, Velká Británie, Finsko, Španělsko a Portugalsko. Projekt na příští školní rok byl schválen, a tak další studenti mohou vycestovat. Nadšení účastníků stáží je pro ně tím nejlepším stimulem a výzvou. Těšíme se na další účastníky stáží! Jana Šedová, koordinátor projektu.


Nabídka stáží programu Erasmus+ školní rok 20181/19 je zveřejněna na webových stránkách školy.

Erasmus SPSCH