English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

PRAXIS network

PRAXIS networkPraxis Network

Naše škola by chtěla s hrdostí oznámit, že se připojila k síti PRAXIS Network, která spojuje oblasti vzdělávání a práce. Tato mezinárodní síť otevírá příležitosti pro zahraniční studenty, kteří mohou na naší škole vykonávat stáž. Pro školu je to pak jednou z dalších příležitostí k rozšíření mezinárodní spolupráce s odbornými školami, univerzitami, společnostmi a dalšími organizacemi zaměřenými na odborné vzdělávání v rámci Evropy i mimo ni.

Další informace nabízí

Den otevřených dveří začíná za...

 

Den otevřených dveří se koná v pátek 9. 12. 2022 od 12.00 do 17.00.