English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Potvrzení o konání maturitní zkoušky

Žáci, kteří se hlásí na vysokou školu a budou konat opravnou maturitní zkoušku nebo maturitní zkoušku v náhradním termínu, mohou na sekretariátu školy požádat o „Potvrzení o konání maturitní zkoušky v podzimním termínu“.

léto 2022