English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická škola dokončuje opravu palubovky

Již v druhé polovině září vyběhnou žáci Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích na zbrusu novou palubovku své tělocvičny. Rekonstrukce podlahy, která si vyžádala výdaje ve výši 1 mil. Kč (bez DPH), byla nezbytná z důvodu nevyhovujícího technického stavu a přetrvávajících problémů s vlhkostí. „Spolu s povrchem jsme řešili i rozvody tepla, abychom do nové podlahy nemuseli v budoucnu zasahovat,“ říká ředitel školy Jan Ptáček. V době letních prázdnin byly ve škole rovněž vymalovány vnitřní prostory. Žáky, zaměstnance i návštěvníky tak v novém školním roce čeká hezké a příjemné prostředí.

Chemická škola má rovněž připravenou studii na rekonstrukci kuchyně a jídelny. „Velká část jejich vybavení pochází ze sedmdesátých let minulého století a z hlediska hygienických standardů je technický stav opravdu na hraně. Dlouhodobě plánovaná investice se zcela určitě odrazí ve zlepšení kvality školního stravování,“ říká ředitel školy.

Jedna z největších středních škol v Pardubickém kraji nabízí studium maturitních oborů Analytická chemie, Bezpečnostně právní činnost a Požární ochrana, dále odbornou přípravu v učebních oborech Chemik a Kadeřník a nástavbové studium Bezpečnostní služby, Vlasová kosmetika a Chemik operátor. Ve školním roce 2018 – 2019 bude školu navštěvovat 1060 žáků, své profesní uplatnění zde našlo více než sto učitelů a dalších téměř padesát nepedagogických pracovníků. Škola zaznamenává rostoucí zájem uchazečů o studium oboru Požární ochrana.

Prestiž školy zvyšuje zapojení žáků do programu Erasmus

Zaslouženou prestiž pardubická chemická průmyslovka získává také vzhledem ke svému aktivnímu zapojení do evropského programu Erasmus. I v nadcházejícím školním roce žáci vycestují do zajímavých destinací. Loňský počet více než osmdesáti žáků bude v tomto školním roce zřejmě překonán. Vůbec poprvé se žáci třetích ročníků oboru Analytická chemie zúčastní tříměsíčních zahraničních stáží, dva žáci vycestují na univerzitu v Anglii a dva na univerzitu v Drážďanech.