English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Organizační pokyny k závěrečným zkouškám pro obory Chemik a Kadeřník

  1. Praktické závěrečné zkoušky budou zahájeny ve čtvrtek 6. 9. 2018 7.00 hodin.
  2. Písemné závěrečné zkoušky budou zahájeny v pátek 7. 9. 2018 8.00 hodin.
  3. Ústní závěrečné zkoušky budou zahájeny v pátek 14. 9. 2018 8.00 hodin.

Všichni žáci, kteří budou zkoušku vykonávat se dostaví minimálně 10 minut před zahájením zkoušky.

Učebny, kde bude probíhat písemná a ústní část zkoušek budou uvedeny v den konání zkoušky ve vestibulu školy.

Telefonické informace o žácích, kteří konají zkoušky a výsledky zkoušek nebudou sdělovány.