English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Praktické MZ – písemná část

Písemná část praktické maturitní zkoušky podzimní termín se koná v učebnách:

  • H309H312 (obory Aplikovaná chemie a Chemik operátor)
  • FYL (obor Požární ochrana)
  • ICT3 (obory Bezpečnostní služby a Bezpečnostně právní činnost)

Rozpis je vyvěšen na dveřích každé konkrétní učebny.

Začátek zkoušky je v 8:30, konec ve 12:30.

Zároveň proběhne losování praktické části MZ (8:15).