English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Aplikace v mobilním telefonu ve výuce

Jak mohou aplikace v mobilních telefonech pomáhat při výuce studentů? Na tuto otázku našly odpověď učitelky z odborné školy pro dospělé z Litvy v prostorách Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích. V úterý 9. října 2018 se zde uskutečnil seminář, který pro ně uspořádala společnost ProEduca z.s. ve spolupráci s Teritoriálním paktem zaměstnanosti Pardubického kraje.

„Seminář se uskutečnil v rámci týdenní stáže litevských učitelů v České republice, která je součástí projektu Erasmus+ – klíčová aktivita 1 (výměnné stáže učitelů mezi zeměmi). Seminář zaměřený na využití aplikací v mobilních telefonech a virtuální realitu má pedagogy inspirovat k častějšímu využívání inovativních, kreativních a integrovaných výukových metod,“ vysvětluje Lucie Brzáková. ProEduca připravila nabitý program složený z workshopů, na kterých byly postupně představovány již realizované projekty a v nich vyvinuté kreativní výukové metody. „Cílem projektu je zpracovat plán, jakým způsobem lze tyto metody aplikovat při výuce vlastních předmětů. Právě toto téma je pro rozvoj litevské odborné školy klíčové,“ upřesňuje Lucie Brzáková.

Pracovní část pobytu doplnily poznávací výlety, které litevským hostům pomohly lépe poznat českou přírodu i památky. Postupně navštívili Prahu, České Budějovice, Český Krumlov a zámek Hluboká. Na pardubické chemické průmyslovce je čekalo příjemné překvapení v osobě projektové manažerky Justyny Pluktaite, která pochází z Litvy. „Bylo to opravdu milé setkání, kolegyně tak měly příležitost popovídat si s někým v rodném jazyce,“ říká Lucie Brzáková. Po skončení workshopu, který vedl František Janeba, si litevské učitelky v doprovodu ředitele Jana Ptáčka prohlédly nově opravenou tělocvičnu, odborné učebny a chemické laboratoře, kde právě probíhala výuka žáků nástavbového studia vedená Jakubem Návesníkem.