English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická škola pomáhá dospělým získat novou kvalifikaci

Na tři dny se vrátili do školy, aby lépe zvládali své pracovní úkoly. Další skupina zaměstnanců společnosti Synthesia, a.s., kteří nastoupili na pozici dělník chemické výroby a nikdy před tím v chemickém provozu nepracovali, absolvovala šedesátihodinové rekvalifikační školení ve Střední průmyslové škole chemické Pardubice.

Ve společnosti Synthesia jsou tito zaměstnanci proškoleni z interních předpisů a pravidel bezpečnosti práce, ve škole jsou následně seznámeni například s chemickým zákonem či bezpečnostními listy. „V chemickém provozu existují nebezpečné látky, s kterými lze manipulovat pouze v ochranných pomůckách a je nezbytné se s látkou seznámit, případně se podívat na bezpečnostní list nebo minimálně na přepravní obal, z kterého se lze dozvědět o rizikovosti chemických látek a způsobu nakládání s nimi,“ vysvětluje učitel chemie Jakub Návesník.

Účastníci rekvalifikačního školení se v teoretické části seznamují se základními technologiemi chemické výroby, materiály, armaturami, technologickými parametry dopravy, zpracováním materiálů či základními separačními metodami. V obecné a organické chemii získají základní informace o technologii výrob, v laboratoři si ověří, co se stane, když nedodrží některý z parametrů v uzlovém bodě chemické reakce. „Po absolvování školení mají přesnější představu o tom, jak funguje chemický provoz při výrobě kyseliny sírové či dusičné nebo jak probíhají reakce při výrobě barviv. Tomu je věnována i závěrečná laboratorní úloha. Nejčastěji připravují barvivo oranž, s jehož obdobou se setkají v praxi ve velkotonážním měřítku v etážové výrobě pigmentů a barviv. Chemikálie již nebudou lít z kádinky či odměrného válce, ale budou otáčet kohouty a látky dávkovat v obrovských množstvích. Aby věděli, že jde o reakce, které jsou doprovázeny změnami teplot a je zapotřebí tyto procesy regulovat, seznamujeme je s klíčovými body výroby. Pokud totiž chemická reakce neprobíhá optimálně, mohou se uvolnit zdraví nebezpečné nitrózní plyny,“ dodává Jakub Návesník.

Spolupráce Střední průmyslové školy chemické se společností Synthesia v tomto typu vzdělávání zaměstnanců trvá již dva roky. „Za tu dobu dosáhlo ve spolupráci s chemickou školou nejnižší kvalifikační úrovně pro chemický průmysl již 190 nových pracovníků naší společnosti,“ říká personální ředitelka společnosti Olga Marečková.