English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Němci pozvali na Solar Car Cup, Češi představí soutěž Mladý chemik

Osm žáků 2. ročníku oboru Aplikovaná chemie ze Střední průmyslové školy chemické Pardubice se v polovině září v německém Chemnitz zúčastnilo mobility spojené s třetím projektovým setkáním koordinátorů mezinárodního projektu CoCo+. Součástí pětidenní akce byla soutěž modelů aut na sluneční energii Solar Car Cup. „Cílem projektu je rozvinout zájem mladých lidí o technické vzdělávání na středních školách s technickým a přírodovědným zaměřením, posílit vzájemnou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a regionálními zaměstnavateli a reagovat tak na požadavky trhu práce, který se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných odborníků,“ vysvětluje koordinátor projektu Jakub Návesník z chemické průmyslovky. „Nedílnou součástí celého projektu jsou také kreativní způsoby získávání znalostí a dovedností prostřednictvím soutěží a sdílení zkušeností a způsobů dobré praxe napříč sektory a celým společenstvím,“ dodává.

Setkání zástupců škol a neziskových organizací, které se zabývají prací s mladými lidmi, se kromě Němců zúčastnili také Norové, Portugalci, Chorvati a Maďaři. Českou republiku zastupovali žáci a učitelé ze SPŠCH Pardubice a pracovníci Jihočeské komory pro rozvoj lidských zdrojů. První dny patřily výměně sociokulturních aspektů mobility formou teambuildingových her, poznávání kultury jiných zemí, výměně zkušeností a rozvoji jazykových schopností. Samotná soutěž autíček na solární pohon, která si žáci sestavili z připravených součástek včetně motorku, převodovky a solárních panelů a obnovitelných materiálů, měla dvě části. V kreativní se hodnotil způsob zpracování a estetická stránka výrobku, v soutěži Direction Revers dosáhnout nejlepšího času na obousměrné dráze. Poslední den byl věnován prezentacím zkušeností žáků z celého pobytu včetně přípravy na soutěž a tématu Elektromobilita se zaměřením na lokální podmínky účastnických zemí.

Hostitelem další mobility bude v únoru příštího roku Střední průmyslová škola chemická Pardubice. Celkem 36 žáků a jejich pedagogů z Norska, Chorvatska a Portugalska a dalších 14 projektových manažerů z těchto zemí se zúčastní Projektového dne soutěže Mladý chemik na téma Green Chemistry.

Pracovního setkání a mobility v rámci projektu CoCo+ v Saské Kamenici (Chemnitz) se zúčastnili projektoví manažeři Justina Pluktaite a Jakub Návesník, žáci druhého ročníku Stela Kašperánová, Dominik Kamarád, David Kašpar, Vojtěch Musil, Filip Umlauf, Martin Drápalík, Adam Plíšek a Lenka Mannová. Doprovázejícím učitelem byl František Lukaštík.