English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Střední průmyslová škola chemická Pardubice na Dnech venkova

Na zámku rodiny Kinských ve Žďáru nad Sázavou si 29. září 2018 připomněli kulturní tradice českého venkova. Vzhledem k tématu letošního setkání, kterým bylo sucho, nechyběli na akci zástupci pardubické společnosti GeoEko a Střední průmyslové školy chemické Pardubice.

V prostorách žďárského zámku (bývalého kláštera) se kromě celodenních expozic věnovaných přírodě, chovatelství, řemeslům či zemědělské technice uskutečnila také panelová diskuse na téma Sucho ve Žďárských vrších a přednášky s názvem Vyprahlost země i lidské duše.Otázka vodních zdrojů a nedostatku vody v krajině je v současné době velice aktuální. Ve spolupráci se společností GeoEko se snažíme našim žákům předávat důležité poznatky z oblasti péče o vodní zdroje, hospodaření s vodou a ochrany před znečištěním nebezpečnými látkami, například pesticidy. V listopadu naše škola ve spolupráci s Energeticko-technickým inovačním klastrem a uvedenou firmou pořádá k dané problematice celodenní konferenci, které se zúčastní řada našich sociálních partnerů,říká ředitel SPŠCH Pardubice Jan Ptáček.

Součástí programu byl například slavnostní podpis dohody o vzniku ochranné známky Žďárský kapr, rybí kulinářská show Marcela Ihnačáka se Žďárským kaprem či ukázka práce s koněm při těžbě dřeva. Hudební a taneční tradice regionu přiblížil folklorní soubor Vysočan Hlinska, k vidění byla rovněž historická koňská stříkačka zámeckých hasičů. Na žďárský zámek si v průběhu dne našlo cestu 2500 návštěvníků. Chemická průmyslovka byla jedinou školou, která se Dnů venkova ve Žďáru nad Sázavou zúčastnila.