English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Termín odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce

Termín odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (pro jarní zkušební období 2019): do 3. prosince 2018.