English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Tradice zahraničních odborných stáží žáků Střední průmyslové školy chemické Pardubice v rámci projektu Erasmus+ trvá již jedenáct let!

Důležité poselství mělo setkání s názvem Erasmus Days, které se pro žáky prvních ročníků všech ve škole vyučovaných oborů (Aplikovaná chemie, Bezpečnostně právní činnost, Požární ochrana, Chemik, Vlasová kosmetika, Bezpečnostní služby a Kadeřník) uskutečnilo v pátek 12. října 2018 v prostorách školní jídelny SPŠCH Pardubice. „Stáže v zahraničí jsou super zkušenost – zažijete výuku v cizím jazyce, jste nuceni se v angličtině dorozumět i při běžné komunikaci, naučíte se hodně nového ze svého oboru, poznáte život v cizí zemi,“ shrnuje poznatky účastníků stáží studentka chemie Andrea Tošovská, která se v uplynulém školním roce spolu s dalšími pěti žáky školy zúčastnila dvoutýdenní stáže na univerzitě v kyperské Nikósii. Také podle Stely Kašperanové, která se již druhým rokem zapojuje do práce na projektu spolupráce evropských partnerských škol a účastní se projektových schůzek, je důležité nebát se jazykových bariér ani zameškaných hodin ve škole. Vše se dá podle ní zvládnout. Je to skvělá příležitost nejen pro studenty, ale také vítaná možnost jak zviditelnit školu, která tyto projekty realizuje. Ta výjezdy svých žáků do zahraničí v rámci programů Erasmus+ organizuje již jedenáct let a projekty spolupráce škol mají rovněž několikaletou tradici.

Žáci prvních ročníků se na setkání od svých starších spolužáků dozvěděli podrobnosti o programu Erasmus+ a jeho projektových aktivitách. Akce měla být žákům prvních ročníků výzvou k zapojení se do projektových aktivit. Inspirací jim měly být prezentace z několika stáží a také z projektů mezinárodní spolupráce škol. Studentky 3. ročníku oboru Aplikovaná chemie Magdaléna Fišerová a Kateřina Vašatová popsaly stáž ve školicím středisku ve španělské Cartageně. Bára Drbalová, studující obor Kadeřník, přiblížila pobyt v SOŠ kadeřnictví a vizážistiky v Bratislavě. Žáci oboru Požární ochrana prezentovali svou stáž ve Střední škole požární ochrany v Žilině a neméně zajímavá byla prezentace žáků oboru Bezpečnostně právní činnost. Hovořili o zkušenostech z pobytu ve Střední škole chemické v Bratislavě zaměřeného na forenzní analýzu a v Kriminalisticko-expertízních ústavech Policejního sboru Slovenské republiky v Banské Bystrici a rovněž v Bratislavě.

V rámci programu Erasmus+ jsou organizovány stáže do různých evropských zemí, jako jsou například zmiňované Španělsko, Slovensko nebo Kypr, ale také do Itálie, Německa, Litvy, Velké Británie, Portugalska nebo Makedonie. V druhé části programu byla prezentována zmiňovaná spolupráce škol, kdy žáci několika evropských zemí pracují na zajímavém tématu. Autíčka na solární energii při vstupu do jídelny dávala tušit, že řeč bude také o nedávné projektové schůzce studentů 2. ročníku v rámci projektu CoCo+ v německém Chemnitz.

„Snažíme se zapojit žáky do mobilitních projektů Erasmus+ a do projektů spolupráce škol již od prvního ročníku jejich studia. Stáže trvají obvykle dva až tři týdny, novinkou programu jsou dlouhodobé – tříměsíční stáže, které jsou zařazeny v letošním projektu. Žáci 3. ročníku je mohou absolvovat na Univesity of Plymouth v Anglii nebo ve školicím centru SBG v německých Drážďanech,“ vysvětluje koordinátorka projektu mobilit v sektoru odborného vzdělávání Jana Šedová. Projekty spolupráce škol jsou v gesci projektové manažerky Justiny Pluktaite a Miroslavy Katzerové, která také koordinuje mobility učitelů v sektoru školního vzdělávání.