English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická průmyslovka uzavřela memorandum o spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR

Střední průmyslová škola chemická Pardubice uzavřela memorandum o spolupráci s Ústavem experimentální botaniky AV ČR. Pod smluvní vztah mezi oběma institucemi připojili své podpisy ředitel uvedené školy Jan Ptáček a ředitel ústavu Martin Vágner. Účelem memoranda je zaštítit vzájemnou spolupráci v oblasti přírodních věd při rozvíjení znalostí a schopností studentů a propojit střední a vysoké školství s výzkumnými institucemi Akademie věd České republiky při výchově a vzdělávání špičkových odborníků.

Ústav experimentální botaniky AV ČR bude zvát pedagogy na odborné semináře seznamující s novými trendy v chemických a biologických vědách, které jsou využívány na pracovištích ústavu a současně představovat vlastní vědecko-výzkumné činnosti, rozvíjet spolupráci nabídkou odborných praxí pro žáky školy a podporovat talentované žáky, kteří se zapojí do Středoškolské odborné činnosti a Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Pracovníci ústavu budou navíc žákům nabízet výzkumná témata a budou se podílet na vedení jejich práce formou konzultací.