English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Chemická škola hostila účastníky projektu Partnerství pro ECVET

Učitelé ze Slovenska, Itálie, Norska, Německa, Belgie, Kypru a České republiky se 14. listopadu 2018 v prostorách Střední průmyslové školy chemické Pardubice zúčastnili důležité schůzky v rámci programu Erasmus+ KA2 „Partnerství pro ECVET“. Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání je jedním z evropských nástrojů na podporu celoživotního učení, mobility žáků a učitelů a flexibility vzdělávacích cest k získání kvalifikace.

„Během tohoto setkání jsme diskutovali o nejdůležitějších detailech projektových aktivit s přihlédnutím k aktuální situaci v zavádění ECVET v jednotlivých zemích do praxe. Projekt je velmi důležitý nejen pro organizace zapojené do projektu, ale i pro další subjekty v Evropě, které působí v oblasti odborné přípravy zejména v chemickém a farmaceutickém průmyslu, ve strojírenství, zdravotnictví, gastronomii či kadeřnických službách. Cílem je poskytnout učitelům učební nástroje k zavádění systému ECVET do vzdělávání,“ vysvětluje manažerka projektu Justina Pluktaite. Projekt, který byl zahájen 1. září tohoto roku, potrvá do 31. srpna 2020.