English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Slavnostní setkání nejlepších žáků středních škol

Dne 31. října 2018 proběhlo od 14 hodin v KD Hronovická slavnostní setkání nejlepších žáků středních škol, kteří obdrželi z rukou primátora města Pardubice Ing. Martina Charváta a jeho náměstka Mgr. Jakuba Rychteckého ocenění za skvělé výkony, kterých v průběhu minulého školního roku dosáhli.

Za naši školu byli oceněni pamětním listem a finanční odměnou tito úspěšní žáci: Jitka Divišková, Petra Grossová, Klára Veverková, Veronika Maňurová, Martin Kloz, Miroslav Jirásek, Vlastimil Němec, Jakub Halbrštát, Dominik Med a Michal Malý.

Všem našim oceněným žákům gratulujeme!