English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Společnost AVX Lanškroun se stala generálním partnerem soutěže Mladý chemik

Společnost AVX Lanškroun se stala generálním partnerem jedenáctého ročníku soutěže pro žáky základních škol Hledáme nejlepšího mladého chemika pořádané Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice. Podporu aktivitám této školy vyjádřila formou finančního daru ve výši 110 tisíc korun. Šek na tuto částku převzal ředitel chemické průmyslovky Jan Ptáček z rukou personálního manažera AVX Lanškroun Martina Lichtenberka 1. listopadu 2018.

„Podpory ze strany tohoto významného zaměstnavatele si nesmírně vážíme. Organizovat soutěž s tak velkým regionálním přesahem bez pomoci firem rozhodně nelze. Důležitý je pro naši školu také kontakt se společnostmi, jejichž výrobní proces s chemií jakkoli souvisí. Umožňuje nám to držet krok s rychle se rozvíjejícími technologiemi a výrobními procesy v praxi,“ říká Jan Ptáček. Společnost AVX absolventy chemických středních i vysokých škol potřebuje. Výroba kondenzátorů, které jsou mimochodem také součástí průzkumného vozidla NASA Curiosity zkoumajícího povrch planety Mars, zahrnuje procesy související nejen se strojírenstvím a elektrotechnikou, ale také s chemií. „S aktivitami školy jsem se setkal několikrát. Upoutal mne chemický stánek školy v rámci červnového dne otevřených dveří v naší společnosti, ale také projektový den v rámci soutěže Mladý chemik, kde jsme v uplynulém roce přijali roli jednoho z partnerů. Projekty jsou často na opravdu vysoké odborné úrovni, co je však nejdůležitější, žáci mají při jejich realizaci možnost pracovat v týmu a veřejně prezentovat výsledky své práce, a to často v anglickém jazyce. To se jim bude v praktickém životě zcela určitě hodit,“ říká Martin Lichtenberk.

Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika je největší soutěží svého druhu. V letošním roce se poměří žáci základních škol z pěti krajů – Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Kraje Vysočina. V červnu 2019 se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskuteční sedmý ročník celostátního finále. „Cílem projektu je představit chemii jako poutavou a užitečnou přírodní vědu, která má široké uplatnění v praxi a která je zajímavým a lukrativním studijním oborem,“ říká ředitel soutěže Robert Čebiš ze společnosti Czech Marketing.