English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Studenti a pedagogové z moskevské Kolmogorov School na návštěvě chemické průmyslovky

V rámci Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji se nejúspěšnější autoři vědeckých a technických projektů v kategorii Středoškolák zúčastňují od roku 2007 Vernadského soutěže v Moskvě. V posledních letech se o skupinu AMAVET v Moskvě starají studenti a pedagogové z prestižní Kolmogorov School. Do dvouletého lycea, které je zřizované Moskevskou státní univerzitou, jsou vybíráni středoškolští studenti z celého Ruska.

V letošním roce přijela na výměnnou návštěvu skupina osmi studentů a pedagogů, pro které byl připraven bohatý odborný program. V pátek 13. listopadu 2018 ruští hosté vedení učitelem Alexandrem Sergejevičem Sigejevem navštívili Střední průmyslovou školu chemickou Pardubice a Chemicko-technologickou fakultu Univerzity Pardubice. Ruští studenti se nejen seznámili s celkovým zaměřením chemické průmyslovky a nabízenými obory, ale měli možnost zblízka se seznámit s vybavením školy a především moderními odbornými učebnami a laboratořemi. Oba pedagogové, kteří v Moskvě učí chemii a biologii, byli technickou úrovní ohromeni. Vedle ředitele školy Jana Ptáčka skupinu doprovázela studentka Lenka Storoženková, která se i s Danielem Nentvichem v dubnu letošního roku návštěvy v Moskvě zúčastnila.

„Program pobytu v Pardubicích i celkové přijetí bylo vynikající. Rád bych poděkoval panu řediteli Ptáčkovi i ostatním pracovníkům a žákům školy za velkou pozornost, kterou přípravě i samotnému konání návštěvy věnovali. Stejně vřelého přijetí se nám dostalo na Univerzitě Pardubice,“ hodnotí prezident Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET Stanislav Medřický.

Součástí pobytu v České republice byla prohlídka Prahy a návštěva Katedry fyziky nízkých teplot MFF UK v Tróji, Ústavu organické chemie a biochemie v Dejvicích, Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR a samozřejmě také Centra pro mládež, vědu, techniku a inovace.