English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

55. ročník chemické olympiády

Krajské kolo chemické olympiády kategorie E

Ve středu 28. 11. 2018 se na naší škole uskutečnilo Krajské kolo chemické olympiády v kategorii E, která je určena pro žáky 3. a 4. ročníků. Úkolem soutěžících bylo samostatně vyřešit zadané teoretické úlohy a laboratorní úlohy.

Naši žáci se umístili v 55. ročníku chemické olympiády takto:

  1. místo Vlastimil Němec, 4C – úspěšný řešitel
  2. místo Jakub Halbrštát, 4B
  3. místo Judita Pallová, 3A
  4. místo Adam Neuman, 3B
  5. místo Jan Bártík, 3B