English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Co jsou hoax, fake news či konspirace? Žáci chemické školy o tom již vědí víc

Fáma o smrti studenta Martina Šmída zveřejněná vrátnou z vysokoškolských kolejí a rozšířená prostřednictvím aktivisty Petra Uhla do zahraničních médií, se v listopadu 1989 stala důležitým momentem v nezadržitelném odporu české veřejnosti proti tehdejší komunistické moci. Falešná zpráva, slovníkem dnešního moderního člověka fake news, sehrála podle historiků skutečně významnou roli. Bohudík. O téměř třicet let později je propaganda založená na dezinformacích a manipulacích s veřejným míněním bohužel součástí běžného života a jakousi alternativní zbraní v informační válce mezi světovými mocnostmi. V rámci osvětové kampaně věnované tomuto fenoménu přednášejí o fake news vysokoškolští studenti; jejich rodiče jsou přibližně ve věku těch, kteří v rozhodujících chvílích tzv. Sametové revoluce na Národní třídě v Praze vyjádřili touhu po svobodě. Interaktivní přednáška Kateřiny Křivánkové z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně se uskutečnila 6. prosince 2018 také pro žáky Střední průmyslové školy chemické Pardubice.

„Naše univerzita se před dvěma lety zapojila do mezinárodní soutěže Peer to peer: Challenging extremism. Dostali jsme za úkol vytvořit kampaň, která bude mít dopad na naši společnost a zároveň pomůže čelit rostoucí vlně extremismu. Než abychom říkali lidem, že na sebe mají být hodní a zvát se vzájemně na kafe, rozhodli jsme se jít cestou osvěty o mediální gramotnosti,“ vysvětluje Kateřina Křivánková. Přednášky pro žáky škol jsou založeny především na sociálních sítích, které jsou mladým lidem velice blízké. „Chceme upozornit veřejnost a hlavně mladé lidi na nebezpečí dezinformací, které se objevují ve veřejném prostoru. Jezdíme do škol a říkáme, že ne vše, co se píše na internetu, je pravda a že je o tom třeba kriticky přemýšlet. Prezentace je postavená na příkladech manipulativních technik, které se v médiích nejčastěji objevují. Snažíme se být co nejvíc neutrální a přiblížit tuto problematiku objektivně a s nadhledem. Když je zájem, radíme i učitelům, v jakých předmětech se dá mediální gramotnosti vyučovat, kde hledat potřebné informace, jaké hry na rozvoj kritického myšlení či proti stereotypům používat a podobně,“ dodává Kateřina, která je spoluautorkou Nejlepší knihy o Fake news, desinformacích a manipulacích a zároveň současnou předsedkyní spolku Zvol si info. Za dva roky tak studenti z této organizace navštívili 140 škol a oslovili zhruba 6,5 tisíce studentů.