English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Na Ukrajinu s chemickým sklem, zpátky s příslibem spolupráce

Střední průmyslová škola chemická Pardubice hledá další možnosti spolupráce se školami v Zakarpatské oblasti na Ukrajině. „Naším cílem je navázat vzájemné kontakty mezi žáky a učiteli, organizovat výměnné pobyty při sportovních či kulturních akcích, odborné stáže žáků z Ukrajiny v českých firmách a do budoucna také nabídnout absolventům ukrajinských škol uplatnění na českém pracovním trhu,“ vysvětluje ředitel pardubické chemické školy Jan Ptáček. Spolu s dalšími dvěma učiteli, Karlem Koubíkem a Janem Melounem, se v polovině prosince vypravil za účelem navázání spolupráce do Mukačeva a Svaljavy.

Jakkoli se zdá být zaměření Zakarpatského oblastního vojenského lycea v Mukačevu příliš vzdálené vzdělávacímu programu chemické průmyslovky, obor Požární ochrana mají obě školy společný.

„Předběžně jsme se proto domluvili na účasti ukrajinských žáků na Středoškolském mistrovství České republiky v požárním sportu, které se v dubnu příštího roku uskuteční v areálu naší školy. Ředitel vojenského lycea plk. Zacharov nás zároveň pozval na oslavy 20. výročí založení školy,“ říká Jan Meloun. Podle Karla Koubíka, garanta oborové skupiny Bezpečnostně právní činnost, se spolupráce konkrétně v tomto oboru jeví pouze ve velice omezené míře. Avšak vzhledem k velice srdečnému přijetí byly navázány také osobní kontakty, které bude možné nadále upevňovat a rozšiřovat.

V sedmnáctitisícovém městě Svaljava navštívili zástupci pardubické chemické průmyslovky Masarykovu základní školu. Žákům i pedagogům představili svoji školu i Pardubický kraj a vedení školy předali dar v podobě chemického skla, které nalezne uplatnění v učebnách při výuce chemie. „Vůbec nejblíže má naše škola k zaměření Technického lycea ve Svaljavě, kterým je chemie a potravinářství. S ředitelem této školy Yovbanem Vasilem jsme se dohodli na výměnných pobytech žáků, a to i v rámci odborných praxí v českých podnicích,“ doplňuje Jan Ptáček.

Projekt SPŠCH Pardubice, který podpořil Pardubický kraj, zapadá do strategického plánu rozvoje školy. Jeho součástí je rovněž tzv. Plán internacionalizace školy, který nabízí vizi pro rozšiřování a posilování celé škály mezinárodních a mezikulturních iniciativ.