English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Špatná kvalita ovzduší v Polsku tématem studentského projektu

Obyvatele měst našich severních sousedů trápí smogové situace jako málokterou zemi Evropy. Problematice zhoršené kvality ovzduší a především odhalování příčin a přijímání opatření ke zlepšování tohoto stavu se nevěnuje pouze polská vláda a další instituce v této zemi, ale rovněž celá Evropská unie a v rámci studentských projektů také mladí Evropané. V polovině listopadu vycestovala v rámci programu Erasmus+ skupina jedenácti žáků z prvních a druhých ročníků Střední průmyslové školy chemické Pardubice do polského Poroninu ležícího nedaleko známého sportovního střediska Zakopane. V tomto malém horském městečku se účastníci projektu s názvem You can too – #SmogBusters z České republiky, Polska a Slovenska dozvěděli o smogové situaci, která je v regionu i celém Polsku mnohonásobně horší než v případě poměrů u nás.

„Nejdříve byla zhodnocena kvalita ovzduší ve městech a regionech zúčastněných týmů formou prezentací a diskuzí nad danou problematikou. Během různých workshopů a úkolů se žáci zapojili do práce mezinárodních týmů, které měly za úkol zpracovat informace o smogu a připravit se na prezentování tématu před veřejností pomocí interaktivních her a různých stanovišť. K tomu nám pomohly, mimo jiné, také zajímavé odborné přednášky či návštěva laboratoře monitorující smog v centru Krakowa,“ popisuje průběh pobytu žáků jejich učitelka chemie Jitka Kašparová.

Žáci získali cenné informace o smogové situaci v Polsku a jeho řešení z pohledu legislativy i Evropské unie. Po jejich zpracování je prezentovali populárně-naučnou formou interaktivních stanovišť a her na happeningu společně s žáky střední školy v Nowem Targu, který je jedním z nejvíce smogem postižených měst v Polsku. Akci, která sklidila mezi žáky velký úspěch, navštívila také místní media. O projektu se tak dozvěděla z tisku i televize široká veřejnost.

„Pobyt v lokalitě, která je přímo zasažena smogem, byl pro žáky obrovskou zkušeností. Každý den jsme totiž mohli pozorovat, jak se zde se změnami počasí mění i kvalita ovzduší,“ dodává Jitka Kašparová. Symbolem projektu a příslibem postupného zlepšování smogové situace v Polsku se stal strom, který účastníci setkání vysadili na pozemku školy. Stejná akce se uskuteční v pondělí 10. prosince 2018 v 10 hodin v areálu chemické školy v Pardubicích. „Účast v projektu je pro nás motivací změnit povědomí veřejnosti o smogu a o možnostech, jak zlepšit prostředí, ve kterém žijeme. Věříme, že vysazením stromu v našem městě upozorníme na problematiku i českou veřejnost,“ dodává učitel Jan Nožka, který žáky do polského Poroninu doprovázel a který se na úspěšné realizaci projektu rovněž podílí.