English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Výsadba stromů symbolem projektu o kvalitě ovzduší

Čtyři jinany dvoulaločné, tři ořešáky šedé a jeden javor klen vysadili v Poděbradské ulici v Pardubicích účastníci evropského projektu You can too – #SmogBusters ze Střední průmyslové školy chemické. Jedenáct žáků z prvních a druhých ročníků této školy vycestovalo v polovině listopadu v rámci programu Erasmus+ do polského Poroninu ležícího nedaleko známého sportovního střediska Zakopane. V tomto malém horském městečku se spolu se studenty z Polska a Slovenska dozvěděli o smogové situaci, která je v regionu i celém Polsku mnohonásobně horší než v případě poměrů u nás. „Účast v projektu je pro nás motivací změnit povědomí veřejnosti o smogu a o možnostech, jak zlepšit prostředí, ve kterém žijeme. Věříme, že vysazením stromů (symbolů projektu) v našem městě upozorníme na tuto problematiku i českou veřejnost,“ říká učitelka chemie Jitka Kašparová, která žáky na cestě do Polska doprovázela.

Stromy, nově vysazené před budovou Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích, byly vypěstovány členy Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 44/12 Pardubice ze sazenic z revitalizovaných Tyršových sadů. Původní druhy dřevin tak z tohoto průmyslového města nevymizí.