English version


Střední průmyslová škola chemická Pardubice

Žáci chemické průmyslovky si je oholili

Nechali se strhnout lákavou možností oholit si svého pedagoga nebo ušlechtilou myšlenkou přispět na kampaň, která si klade za cíl zastavit předčasné umírání mužů? Zdá se, že žáci Střední průmyslové školy chemické Pardubice slyšeli na obě tyto výzvy. Celý měsíc listopad nechalo šest jejich učitelů bez povšimnutí své holicí strojky, aby se jejich tváře postupně ozdobily mužnými kníry. Zprvu sázka několika tělocvikářů získala díky osvětové kampani nezávislé charitativní organizace Movember zcela nový rozměr. Vyvolávací cena jednoho knírku padesát korun se v nejednom případě zvýšila více než desetinásobně. Celkem se tak na pomoc při léčbě onko-urologických onemocnění mužů od pětasedmdesáti lidí vybralo 7131 korun.

„Letos jsme se konečně ´hecli´ a nechali knír pod nosem růst. A když se k nám postupně přidávali další kolegové, řekli jsme si, že už stojí zato připojit se k mužům Movemberu a tím upozornit na stále častější zdravotní problémy mužské populace,“ říká učitel Jaroslav Karbaš. Pak už jen stačilo několik vtipných plakátů s fotografiemi pánů učitelů coby vyšetřovaných osob z policejním spisu a chuť jejich studentů přihazovat k počáteční ceně vždy minimálně deset korun. Postupně se zapojily celé třídy, připojily se i některé kolegyně a stejnou sumu, která bude vybrána právě na ten jeho knír, slíbil darovat učitel Petr Pospíchal. „Žáci byli dokonce ochotni pojmout celou akci jako finanční sbírku,“ neskrývá milé překvapení z úspěchu akce Jaroslav Karbaš. Vítězní jednotlivci nebo třídní kolektivy nakonec v pondělí 3. prosince 2018 v odborných učebnách kadeřnických oborů své zarostlé učitele oholili. A že bylo při tom veselo není snad třeba dodávat.

Z loňské kampaně Movember získal nadační fond bezmála tři miliony korun. Peníze byly použity na nákup přístrojového vybavení urologických pracovišť, které souvisí s onko-urologickým onemocněním mužů, další finanční prostředky jsou vynakládány na tisk informačních brožur a podporu informovanosti odborné i laické veřejnosti a ´knírači z pardubické chemické průmyslovky´ vybraným obnosem přispějí i na stáž mladého vědce na prestižní klinice ve Velké Británii.

wanted